深圳生物多样性 深圳生物多样性 深圳生物多样性 深圳生物多样性 深圳生物多样性 深圳生物多样性 深圳生物多样性
 
[ 发现·深圳 ]—深圳生物多样性
[ Discovery · Shenzhen ]—Biodiversity in Shenzhen
主站 | 发现·深圳
 
 
Cryptopotamon anacoluthon
鳃刺溪蟹
学 名 Cryptopotamon anacoluthon = Potamon anacoluthon
中文名 鳃刺溪蟹
类 别 科Famliy: 溪蟹科 (Potamonidae)
属Genus: 隐溪蟹属 (Cryptopotamon)
描 述

 

分 布 深圳、香港。
文 献  
 
鳃刺溪蟹 Cryptopotamon anacoluthon
Fig.1 鳃刺溪蟹 Cryptopotamon anacoluthon
2011-09-18

鳃刺溪蟹 Cryptopotamon anacoluthon
Fig.2 鳃刺溪蟹 Cryptopotamon anacoluthon
2011-09-18
 
[ 发现·深圳]—深圳生物多样性 E-mail:5354107@qq.com
© [YELLOWMAN 昆虫视界] 版权所有
www.yellowman.cn